piątek, 19 kwietnia, 2024

Do przechowywania i transportu niebezpiecznych substancji płynnych należy stosować odpowiednie kontenery, które zapewnią, że nie dojdzie do wycieku tych substancji. Służą do tego zbiorniki zwane dwupłaszczowymi. Oznacza to, że składają się one de facto z dwóch pojemników włożonych jeden w drugi. W przypadku uszkodzenia zbiornika właściwego, substancja znajdująca się w nim jest zatrzymywana przez tzw. zbiornik retencyjny.

W przemyśle, w rolnictwie, a nawet często w gospodarstwach domowych przetrzymuje się wiele niebezpiecznych substancji. Substancje mogą stanowić nie tylko bezpośrednie zagrożenie dla człowieka, ale też zaszkodzić środowisku naturalnemu, na przykład czystości wód głębinowych. Substancjami takimi są rozmaite paliwa, na przykład olej napędowy, rozpuszczalniki, smary, kwasy, nawozy i wiele innych. W wielu miejscach zużywa się je w dużych ilościach, dlatego są one przewożone i przetrzymywane w dużych zbiornikach liczących nawet kilka tysięcy litrów pojemności. Na polskim rynku można bez problemu dostać wysokiej klasy zbiorniki dwupłaszczowe, które spełniają wymogi bezpieczeństwa wyznaczone normami.

Zbiornik dwupłaszczowy i jego budowa

Aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa użytkownikom i osobom znajdującym się w pobliżu takiego zbiornika, ma on specjalną dwupłaszczową budowę oraz kilka elementów, które dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo użytkowania poprzez sygnalizację zagrożenia. Zbiornik plastikowy dwupłaszczowy składa się de facto z dwóch: zbiornika właściwego i pokrywy retencyjnej. W przypadku uszkodzenia tego pierwszego, zawartość zatrzymywana jest przez pokrywę. Ponadto niemal każdy zbiornik dwupłaszczowy wyposażony jest w urządzenia, które pomagają w jego bezpiecznym użytkowaniu. Należą do nich kontrola przelania zbiornika dwupłaszczowego, wskaźnik poziomu i maksymalnego poziomu, czujnik wycieku. Niektóre modele są wyposażone w elektroniczne systemy monitoringu zabezpieczające przed przepełnieniem i przelaniem.

Zbiorniki dwupłaszczowe i ich rodzaje

Większość nowoczesnych zbiorników dwupłaszczowych wykonanych jest z plastiku, a konkretnie z polietylenu. To materiał odporny na wiele substancji, jakie stosuje się w przemyśle czy rolnictwie. Czołowi producenci oferują zbiorniki dwupłaszczowe o wielu rozmiarach, od kilkuset do nawet kilku tysięcy litrów pojemności. Każdy nowoczesny zbiornik plastikowy dwupłaszczowy wyposażony jest w bezpieczny zawór. Część modeli zaopatrzonych jest w pompę oraz węże. Niektóre modele zbiorników mają też pokrywy wierzchnie z tzw. komorami rewizyjnymi. Stosując taki nowoczesny zbiornik dwupłaszczowy zwiększa się gwarancję uniknięcia narażenia na szkodliwe działania zawartości.

Tags: , ,

Related Article

No Related Article

live url Industrialna półka typu loft do łazienki https://www.tvsudecka.pl/publikacje/28703