wtorek, 21 maja, 2024

Każda działalność gospodarcza musi być prowadzona zgodnie z przepisami prawnymi. Dotyczy to zarówno przepisów o działalności gospodarczej jak i ustawy o rachunkowości i innych pokrewnych dokumentów. Poprawność prowadzenia dokumentacji ma znaczący wpływ na to, jaka będzie pozycja przedsiębiorstwa na rynku.

Czym jest audyt finansowy?

Kompleksowe badanie sprawozdania finansowego wykonywane przez biegłego rewidenta nosi nazwę audytu finansowego. Jego głównym celem jest bezstronne wskazanie, że przedsiębiorstwo pod względem finansom działa zgodnie z obowiązującym prawem, a złożone przez nie sprawozdanie finansowe jest rzetelne. Nie należy utożsamiać audytu z kontrolą przedsiębiorstwa. Badania prowadzone przez rewidentów i audytorów mają na celu sprawdzenie czy przekazywane w sprawozdaniu finansowym informacje są prawdziwe i rzetelne – tak aby odbiorcy sprawozdania (na przykład akcjonariusze) mieli pewność, że środki, które inwestują są zagospodarowane zgodnie z literą prawa.

Co więcej audytorzy często pomagają rozwiązywać występujące problemy czy trudności księgowe. Innymi problemami w identyfikacji których może pomóc biegły rewident w czasie audytu jest obiektywna ocena ryzyk występujących w działalności oraz tego, czy mechanizmy kontrolne w przedsiębiorstwa lub organizacji są spójne i skuteczne. Biegły rewident przedstawia rezultaty w postaci opinii. Audyt finansowy uzupełnia także przedstawienie przez biegłego rewident raportu z przeprowadzonych zadań.W rzeczonym dokumencie wydawana jest opinia na temat rokowań instytucji oraz tego, czy jej działalność w ciągu kolejnego roku kalendarzowego jest niezagrożona.

Kto musi wykonać audyt?

Ustawa o rachunkowości jasno wskazuje podmioty, które są zobligowane do wykonania audytu sprawozdania finansowego. Są to między innymi: banki i zakłady ubezpieczeń oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Odróżnia je to od tak zwanych parabanków. Instytucja oceniania przez biegłego rewidenta jest bardziej wiarygodna pod względem wypłacalności finansowej. Z przedsiębiorstw prywatnych, spółki akcyjne mają obowiązek przeprowadzić audyt finansowy, oraz inne przedsiębiorstwa wskazane przez ustawę o rachunkowości w kryterium wielkości lub obrotów.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

Tags: ,

Related Article

No Related Article

https://beesafe.pl/opinie/ zobacz https://beesafe.pl/porady/przeglad-motocykla/