wtorek, 21 maja, 2024

Prowadzenie firmy wymaga nie lada kalkulacji i prowadzenia skrupulatnych rozliczeń finansowych z wszelkimi podmiotami, z którymi firma ma do czynienia. W dużych firmach koniecznością jest przeprowadzenie audytu sprawozdań finansowych raz do roku.

Po co audyt?

Audyt sprawozdań finansowych jest wykonywany przez biegłych rewidentów w firmach wykazujących wielomilionowe obroty lub zatrudniających ponad 50 pracowników. Oprócz tego pod taki audyt podlegają też banki, zakłady ubezpieczeń, giełdy papierów wartościowych i tym podobne instytucje. Gdy przez duże firmy przepływają tak ogromne pieniądze, nie może się obyć bez kontroli finansowych, wykonywanych przez uprawnione, bezstronne organy.

Audyt a kontrola skarbowa

Nie wolno jednak mylić kontroli z audytem. Audyt jest weryfikacją poprawności i legalności prowadzenia wszelkich działań finansowych w firmie. Jest zamawiany wewnętrznie przez samą firmę i wykonywany przez firmy konsultingowe, które dysponują profesjonalną kadrą uprawnioną do przeprowadzania audytów. Kontrola z kolei prowadzona jest wyrywkowo, niecyklicznie i ma charakter nadzoru nad dokumentami zatwierdzonymi przez audyt. Audyt sprawozdań finansowych wykonuje się nie po to, by wykryć nieprawidłowości i nałożyć kary, lecz po to, aby w przypadku kontroli wszystkie nieprawidłowości zostały uprzednio skorygowane i aby można było uniknąć kar.

Co jeszcze daje audyt?

Wprowadzenie do firmy osób z zewnątrz, czyli biegłych rewidentów, daje firmie wiele nowych możliwości. Po pierwsze, pozwala wykryć drobne nieprawidłowości, powstałe na przykład na skutek błędu pracowniczego. Po drugie, pozwala skorygować te nieprawidłowości bez kar finansowych. Po trzecie, audytorzy zewnętrzni patrzą na funkcjonowanie firmy w sposób obiektywny. Mogą zatem zasugerować nowe rozwiązania, podpowiedzieć coś, na co zarządzający firmą do tej pory nie wpadli. Audyt rozpoczyna się od analizy ryzyka, a podstawą badania jest wdrożenie systemów kontroli. Audytów dyrektorzy firm nie powinni się obawiać, szczególnie jeśli nie mają nic do ukrycia. Wręcz przeciwnie – lepiej jest przed rewidentem wykazać faktyczny stan firmy, bez koloryzowania i ukrywania niewygodnych faktów. Wtedy taki audyt rzeczywiście wychodzi firmie na dobre, bo wprowadza konieczne zmiany.

Tags: , ,

Related Article

No Related Article

Kwietnik kubik stalowy loft live url https://gayer.com.pl/nowoczesny-przedpokoj-inspiracje-i-aranzacje-z-nuta-industrialna/